Translate

Achtergrond informatie: Endotracheale intubatie en RSI(I)

Doel van ETT (Endo Tracheale (Intubatie) Tube


Endotracheale intubatie wordt gezien als de gouden standaard van het zekeren van de luchtweg. 

                                  Hier vindt u een filmpje waarin Endotracheale intubatie door een ambulanceverpleegkundige wordt uitgevoerdWat is RSI en wat zijn de verschillen tussen RSI en de endotracheale intubatie


Eenvoudig gezegd is RSI het (endotracheaal) intuberen van een patiënt, waarbij gebruik wordt gemaakt van medicatie: Indicatie
Een Rapid Sequence Induction (RSI) is geïndiceerd bij een verhoogd risico op aspiratie tijdens inleiding. 
Het doel 
 het tijdsinterval tussen bewustzijnsdaling en intubatie dusdanig te bekorten dat er geen kapbeademing nodig is.
Preventie
Hiermee wordt insufflatie van de maag voorkomen. Voorwaarde is een niet-afwijkende luchtweg. Indien deze afwijkend lijkt te zijn, moet een wakkere fiberoptische intubatie worden overwogen.


 RSI geldt sindsdien als de gouden standaard voor airway management bij niet nuchtere patiënten zoals het geval is bij de meeste spoedintubaties.  

Het idee erachter is om de tijd tussen het verlies van reflexen en endotracheale intubatie met een tube zo kort mogelijk te houden. 

Een klassieke RSI bestaat uit:
  1.  pre-oxygenatie vooraf
  2. het gebruik van snel werkende middelen (pentothal en succinylcholine)
  3. cricoïd druk 
  4. het niet op de kap beademen tussen inductie en intubatie. 

Deze klassieke RSI valt op vele manieren te modificeren en onderdelen ervan staan ter discussie bijvoorbeeld de effectiviteit van cricoïd druk. 
Geen opmerkingen