Translate

Airway Management Post

Airway (luchtweg)-management

 A Doelstellingen
    - De tekenen herkennen van een bedreigde luchtweg
    - De technieken kennen om een luchtweg manueel te vrijwaren en manueel te beademen
    - Het correct gebruik uitleggen van hulpmiddelen om de luchtweg te beveiligen
    - De voorbereiding van een endotracheale intubatie beschrijven
    - Alternatieve methoden beschrijven om de luchtweg te vrijwaren


De tekenen herkennen van een bedreigde luchtweg

Hoe evalueren we de luchtweg en de ademhaling van een patiënt?

Hierin is de zgn. ABC methodiek een prachtig stappenplan 
A=Airway (Ademweg)
B=Breathing (Ademhaling)
C=Circulation (Circulatie)


 Airway 


 Vrije Luchtweg? 


Tekenen vrije luchtweg 
 • Geen zichtbare vreemde voorwerpen, stoffen, vloeistoffen (corpus alienum) in de mond/keel holte
 • Geen bijgeluiden
 • Geen gebruik hulp-ademhalingsspieren 
 • Symmetrische adembewegingen
 • Rustige ademfrequentie 
 • Goede oxygenatie
 • Geen angst
 • Geen andere tekenen van “distress”

  Bedreigde luchtweg?

                                                 
                                        

  Oorzaken

  • Congenitaal
  Subglottische stenose
  • Infectieus
  Bacterie
  • Allergisch
  • Mechanisch
  Verbranding (zwelling)   Breathing 

   Effectieve Ademhaling? 

  Doel van de ademhaling:
  De ademhaling heeft tot doel het lichaam van voldoende zuurstof (O2) te voorzien en voldoende koolzuurgas (CO2) af te kunnen voeren. 


  • Snelheid (frequentie) van de ademhaling

  Normopneu       = Normale ademhalingsfrequentie 
                             15 - 20/min

  Bradypneu        = Te langzame ademhalingsfrequentie 
                             < 6/min

  Tachypneu        = Te snelle ademhalingsfrequentie, ondiepe inademingen
                             > 20/min)

  Hyperventilatie = Te snelle ademhalingsfrequentie, diepe inademingen


  • Diepte van de ademhaling

  Normaal =    500ml teugvolume

  • Effectiviteit van de ademhaling
  Het kan zijn dat er wel ademhalingen zijn, alleen dat deze onvoldoende effectief zijn en of een uiting kunnen zijn van achterliggende problematiek (en)

  Gaspen (Agonale ademhaling)         
  Een abnormaal (pathologisch) ademhalingspatroon, gekenmerkt door een moeilijke, zware, luidruchtige, onregelmatige en gaapachtige manier van ademhalen

                                    Video

  Cheynes Stokes
  Ademhalingsstoornis waarbij perioden van apneu (geen ademhaling) wordt afgewisseld met perioden van hyperventilatie (te snelle ademhaling)

                        Video

  Hyperventilatie 
  Een abnormaal (pathologisch) ademhalingspatroon, gekenmerkt door een te snelle ademhalingsfrequentie, met diepe inademingen

                        Video

  Kussmaul
  een abnormaal (pathologisch) ademhalingspatroon, gekenmerkt door zeer diep, snakkend ademen. Het is een onbewust mechanisme dat dient om verzuring (acidose) te compenseren door zoveel mogelijk koolstofdioxide uit te ademen

                        Video


                                           Beoordeling
  Doel van de beoordeling: 
  Algemene aspecten kennen en herkennen; met als doel de ademhalingsfunctie te evalueren (look, listen, feel)


  • Hoorbare ademhaling

      – Snurken 
      – Stridor                            Voorbeeld= klik hier
      – Heesheid

  • Ademarbeid (Work of Breathing (WOB)

     – Gebruikmaken ademhalingsspieren    Voorbeeld= klik hier
     – Neusvleugelen                                 Voorbeeld= klik hier
     – Intrekkingen                                    Voorbeeld= klik hier
     – Substernale Intrekkingen                 Voorbeeld= klik hier

     • Zichtbare lichamelijke symptomen en uitingen

      – Houding                          Voorbeeld= klik hier                  
      – Cyanose (huid)                Voorbeeld= klik hier
      – Angst                              Voorbeeld= klik hier                  
      – (Verminderd) bewustzijn   Voorbeeld= klik hier


  Geen opmerkingen