Translate

E-Learning: Hyperoxie (zuurstofvergiftiging)

Hyperoxie (zuurstofvergiftiging)

PaO2 >100 mmHg


De toediening van een hoge concentratie zuurstof tijdens medische spoedsituaties ter preventie van hypoxie leidt vaak tot hyperoxie (gedefinieerd als een PaO2 >100 mmHg). 

Het is twijfelachtig of hyperoxie heilzaam is. 

Opgelost zuurstof draagt weinig bij aan het zuurstoftransport naar de weefsels. 

Hyperoxie kan contraproductief werken door:

  •  systemische vasoconstrictie 
  • verminderde cardiac output
met als gevolg:
  •  verminderde perfusie 
  • verstoorde microcirculatie. 


Dit kan uiteindelijk zelfs leiden tot een lager zuurstofaanbod aan de weefsels. 

Hyperoxie kan tevens ischemie- en reperfusieschade verergeren. De oorzaak lijkt gelegen in de vorming van zuurstofradicalen. 


Ernstige Hyperoxie PaO2 > 300 mmHg

lijkt de mortaliteit te verhogen wanneer dit optreedt na reanimatie, na doorgemaakt CVA en tijdens mechanische ventilatie op de IC

Milde Hyperoxie PaO2 100-300 mmHg

 daarentegen zou minder orgaandisfunctie geven na reanimatie. 

Optimale Streefwaarde

De optimale PaO2-streefwaarde is nog niet duidelijk

Vrije radicalen


In de cel word O₂ omgezet tot H₂O waarbij energie vrijkomt. Bij de omzetting van O₂ naar H₂O ontstaan ook reactieve tussenproducten die we vrije zuurstofradicalen noemen. Radicalen zijn moleculen met één of meerdere ongepaarde elektronen (negatief geladen deeltjes)

Door reactie van radicalen met andere moleculen (oxidatie) kunnen er nieuwe radicalen worden gevormd en kunnen er kettingreacties ontstaan van radicaalproductie. 

Zuurstofradicalen kunnen DNA, lipiden en eiwitten beschadigen wat consequenties kan hebben voor het functioneren van de cel.

Zijn zuurstofradicalen alleen maar slecht?

 NEE 
  Ontstekingscellen maken zuurstofradicalen aan om indringers zoals bacteriën te doden. 

MAAR 
Door lekkage van zuurstofradicalen uit de ontstekingscellen worden de omliggende cellen blootgesteld aan deze radicalen en kunnen hierdoor beschadigd worden.

Wat is oxidatieve stress 

 Als meer dan een normale hoeveelheid zuurstofradicalen in de cel wordt gevormd of aanwezig is. 

Ter bescherming heeft het lichaam antioxidante afweermechanismen (Een antioxidant is in staat om schadelijke vrije radicalen te neutraliseren, die door hun ongepaarde elektron sterk geneigd zijn moleculen uit de omgeving te oxideren).

Hyperoxie geeft een verhoogde productie van zuurstofradicalen. 

Zuurstofradicalen zorgen voor activatie van pro-inflammatoire pathways met programmed cell death (door het organisme in gang gestelde zelfdestructie van cellen).

Risico’s hyperoxie:Geen opmerkingen