Translate

E-Learning: Hypothermie

Hypothermie 


Accidentele hypothermie

Accidentele hypothermie wordt gedefinieerd als een daling van de centrale lichaamstemperatuur onder 35°C ten gevolge van blootstelling aan omgevingsfactoren bij een individu zonder intrinsieke thermoregulatoire disfunctie

De fysiologische respons op een trauma omvat onder andere een toename van hartfrequentie, slagvolume en zuurstoftransport en is tegengesteld aan de fysiologische reactie op hypothermie

Bij daling van de lichaamstemperatuur bestaat met name bij ongevalsslachtoffers een hoge sterfte, die voornamelijk veroorzaakt wordt door circulatoire instabiliteit als gevolg van hartritmestoornissen.

Zowel de pathofysiologie als de behandeling van accidentele hypothermie kenmerkt zich door sterke verschuivingen in de perfusie van verschillende lichaamscompartimenten. 


Tijdens de afkoelingsfase zal een centralisatie van het circulerende bloedvolume optreden, die de kern van het lichaam beschermt tegen verdergaande afkoeling. Wanneer patiënten actief extern verwarmd worden, neemt de perifere vasoconstrictie (= het samentrekken van bloedvaten) snel af, waardoor extra warmteverlies door geleiding wordt bevorderd.

Simpelweg gezegd wordt een van de beschermingsmechanismen opgeheven (vasoconstrictie leidt tot centralisatie van circulerend volume)
(zie bovenstaande foto), vergelijkbaar met de lichamelijke reactie op Shock.

‘afterdrop’

Deze vasoconstrictie gebeurt door de daling van de lichaamstemperatuur, wanneer deze temperatuur verhoogt, stopt de vasoconstrictie (dus de vaten worden wijder).

Hierdoor ontstaat er een toename van warmte verlies

Hierdoor zal aanvankelijk een verdere daling van de kerntemperatuur optreden. 
Dit fenomeen staat bekend als 'afterdrop '

circulatoire collaps

Afname van de perifere vasoconstrictie kan bij hypotherme traumapatiënten een gecompenseerde hypovolemie teweegbrengen, met circulatoire collaps als gevolg.

Bovendien kan het hart niet aan de vergrote zuurstofbehoefte van de perifere weefsels voldoen, omdat het zelf pas in een latere fase op temperatuur komt. 

Een ander pathofysiologisch effect van accidentele hypothermie betreft stoornissen in het stollingsmechanisme. 

Dit effect berust op zowel een temperatuurafhankelijke trombocytendisfunctie als op een verlenging van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd, doordat diverse stollingsfactoren bij lagere temperatuur verminderd werkzaam zijnbinnenkort meer informatie over complicaties en of behandel mogelijkheden
Geen opmerkingen