Translate

E-Learning: National Early Warning System 2 (versie 2017)


E-Learning: 
National Early Warning System 2 
(versie 2017)Dit is een vertaling van de NEWS welke gepubliceerd is op de website van het Britse NHS

https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-early-warning-score-news-2

Hoe NEWS werkt 


The (Nationale) EWS (early warning score) is gebaseerd op een simpele cumulatief scorings systeem, waarbij waarden worden gegeven aan lichamelijke metingen die standaard worden gescoord, bij patiënten die worden of zijn opgenomen in het ziekenhuis.
Zes simpele lichamelijke parameters vormen de basis van het scoringssysteem

 1. Ademhalings frequentie
 2. Zuurstof saturatie
 3. Systolische bloed druk 
 4. Pols frequentie
 5. Mate van bewustzijn of nieuwe verwardheid*
 6. TemperatuurDe totale scores geven een benodigde vervolgactieAanbevelingen:

 1. Leeftijd > 16 
 2. Niet te gebruiken bij zwangeren en of leeftijd < 16
 3. Dit scoringssysteem kan onbetrouwbaar zijn bij patiënten met                                         ruggenmerg letsel                                         (especially tetraplegia or high-level paraplegia)
 4. De (N) EWS is een hulpmiddel! het is geen vervanging van een competente klinische beoordeling !!
 5. Het is bedoeld voor initiële beoordeling van acuut zieke patiënten en continue beoordeling tijdens de opname.
 6. Door deze meting op gereguleerde tijden te doen, is het mogelijk een trend waar te nemen, om zodoende een vroegtijdige waarschuwing te kunnen geven van potentiële achteruitgang en kan zodoende een trigger zijn voor opschaling van zorg
 7. Daarbij kan het noteren van het verloop geleiding geven aan het herstel en terugkeer naar stabiliteit van de patiënt, waarbij eventuele vermindering van monitoring (momenten) mogelijk zou kunnen zijn tot het moment van ontslag.
 8. De (N) EWS kan pre-hospitaal gebruikt worden als beoordeling van acuut zieke patiënten, waarbij deze ook gebruik kan worden voor eventuele triage en overdracht naar ontvangende ziekenhuizen.
 9. De (N) EWS kan gebruikt worden op de spoedeisende hulp om een bijdrage te leveren aan de initiële beoordeling van patiënten, continue monitoring en triage beslissingen.

Hoe NEWS werkt 

The (Nationale) EWS (early warning score) is gebaseerd op een simpele cumulatief scorings systeem, waarbij waarden worden gegeven aan lichamelijke metingen die standaard worden gescoord, bij patiënten die worden of zijn opgenomen in het ziekenhuis.
Zes simpele lichamelijke parameters vormen de basis van het scoringssysteem
 1. Ademhalings frequentie
 2. Zuurstof saturatie
 3. Systolische bloed druk 
 4. Pols frequentie
 5. Mate van bewustzijn of nieuwe verwardheid*
 6. Temperatuur
*De patiënt heeft een nieuw optreden van verwardheid, desoriëntatie en of agitatie, waar hiervoor de mentale staat normaal was (dit kan heel subtiel zijn)
De patiënt kan coherent antwoord geven op vragen; maar toch kan er enige verwardheid/verwarring, desoriëntatie en of agitatie zijn/optreden.
Dit geeft een score van 3 of 4 op de GCS (Glascow Coma Schaal); anders dan de normale 5 voor verbale reactie (bij de GCS), en geeft een score van op de (N) EWS.
Een waarde is gekoppeld aan elke parameters wanneer deze gemeten zijn, met de toegenomen (risico) waarde welke reflecteert hoe zeer deze afwijkt van de standaard parameters.
Deze score wordt dan samen opgeteld.
De score wordt verhoogd met 2 punten voor mensen welke aanvullende zuurstof therapie nodig hebben om de geadviseerde zuurstof saturatie te behouden.
*The patient has new-onset confusion, disorientation and/or agitation, where previously their mental state was normal – this may be subtle. The patient may respond to questions coherently, but there is some confusion, disorientation and/or agitation. This would score 3 or 4 on the GCS (rather than the normal 5 for verbal response), and scores 3 on the NEWS system.
A score is allocated to each parameter as they are measured, with the magnitude of the score reflecting how extremely the parameter varies from the norm. The score is then aggregated. The score is uplifted by 2 points for people requiring supplemental oxygen to maintain their recommended oxygen saturation. This is a pragmatic approach, with a key emphasis on system-wide standardisation and the use of physiological  parameters that are already routinely measured in NHS hospitals and in prehospital care, recorded on a standardised clinical chart – the NEWS2 chart.

Contact

For any NEWS queries, please email NEWS@rcplondon.ac.uk. Please note that an updated version of the NEWS e-learning tool will become available in 2018.

Accessing the original NEWS report (2012)

The original version of the NEWS report from 2012 is available for research and archive purposes only - to request a copy, please email news@rcplondon.ac.uk

Geen opmerkingen