Translate

E-Learning: Verdrinking

VerdrinkingVerdrinking

“Verdrinking is het proces van ondergaan van schade door een tekort aan zuurstof ten gevolge van onderdompeling in een vloeistof”

World Congress on Drowning Amsterdam 2002 "

Near drowning, secondary drowning, non-fatal drowning, submersion injury

Verloop van een verdrinking


Submersie (luchtweg onder water) 

Onmiddellijk ontstaat centralisatie van het circulerend bloedvolume door redistributie via de bloedsomloop, met voorkeur voor hart en hersenen en met reflectoire bradycardie (zuurstofsparende duikreflex). 

(het circulerend bloedvolume wordt verdeeld over de vitale organen (hart, hersenen (en longen), daarbij wordt de hartslag lager (bradycardy)

Bij plotselinge onderdompeling in ijskoud water kan direct ventrikelfibrilleren ontstaan.

Levensgevaarlijke hartritme stoornis

Reflexmatige apnoe 

Apnoe = geen ademhaling

Chemoreceptoren (paO2 en paCO2) breekpunt 

Door geen effectieve ademhaling, zal de verhouding tussen zuurstof (PaO2) en koolzuur PaCO2) worden verstoord, hierdoor zal de reflexmatige apnoe worden opgeheven en zal er een ademhaling (inspiratie) plaats vinden:

Onwillekeurige ademteug 

Hierdoor zal water binnen de ademweg komen 

Larynxspasme (waarschijnlijk maar 10%) 

wanneer de water in aanraking komen met de stembanden, ontstaat er een larynxspasme op (samentrekken van de larynx (tot 90%)
Voortgaande hypercapnie, acidose en hypoxie > larynxspieren verslappen 

Door verstoring van de gasuitwisseling ontstaat er een hypercapnie (opbouw van een overvloed aan koolzuur) en acidose (Ph (zuurgraad) lager dan 7.35) en hypoxie (zuurstof tekort)

Hierdoor zullen de larynxspieren verslappen en zal de larynxspasme opgeheven worden

 Aspiratie 

Door het opheffen van de larynxspasme, zal de vernauwing op worden geheven en wal water de longen in lopen (=aspiratie)


gevolg

Verdere hypoxie (zuurstof tekort)> bewustzijnsverlies> cardiopulmonaal arrest (reanimatie setting) > hersenschade

Binnenkort:

Verder beleid en of behandeling 
Aandachtspunten
Complicaties

Geraadpleegde bronnen:
https://www.ntvg.nl/artikelen/de-drenkeling-onderkoeld-en-onderbehandeld/volledig

http://home.scarlet.be/bartvandevenne/duikongevallenblad.htm


Geen opmerkingen