Translate

Cyanose//

CyanoseCyanose


definitie: blauwe verkleuring van het lichaam op basis van te weinig zuurstof in het bloed

Oorzaken:
Cyanose wordt onderverdeeld in:


Centrale cyanose - veroorzaakt door een hartafwijking of door een longziekte. Ook methemoglobinemie kan het veroorzaken. Specifieke oorzaken van centrale cyanose zijn: ventrikel septum defect, andere ernstige hartafwijkingen, hartfalen, longontsteking, longembolie, hartklepafwijking
Perifere cyanose - ontstaat als de bloed doorstroming naar de armen/benen niet optimaal is (bijvoorbeeld ernstig bloedverlies, bij kou, verblijf in hoge bergen, ernstige anemie, Raynaud, thoracic-outlet syndrome, polyarteritis nodosa, sympatische reflex dystrofie)


Centrale cyanose met een ernstig onconfortabel kind wijst meestal op een pulmonaal probleem. Een rustig kind met centrale cyanose heeft meestal een cardiaal probleem.

Verschijnselen:
Centrale cyanose:
Binnenkant wangen en tong zijn blauw verkleurd (bij mensen met een donkere huid is het soms moeilijk te zien)

Perifere cyanose:
De lippen, rond de mond, armen en benen kunnen blauw zijn. De tong niet.


Geen opmerkingen