Translate

E-Learning: Medisch Rekenen


Medisch Rekenen


Ken de basiselementen van het rekenen, zoals


Procentuele oplossingen

In het algemeen geldt:
 een oplossing van 1% betekent dat 1 g stof is opgelost in 100 ml oplossing, 
dat is gelijk aan 10 mg in 1 ml oplossing


Een formule 

omrekenen van concentraties V1 x C1 = V2 x C2 

Bijvoorbeeld = Je moet 350 ml 5% oplossing maken van een 20% oplossing. Hoeveel 20% oplossing is dan nodig? 

Je kunt dan zeggen: 20% is 4 keer 5%, dus er is 350 / 4 20% oplossing nodig. 350 / 4 = 87,5 ml. 

Je kunt ook een verhoudingstabel maken:


berekenen van de zuurstofhoeveelheid Vc x P = Vb 

Bijvoorbeeld = Een zuurstofcilinder van 2 liter met een druk van 140 Bar  
 bevat 2 x 140 = 280 liter zuurstof

Druppelsnelheid

Bij infusie geldt:
 1 ml = 20 druppels l 

Bij transfusie geldt:
1 ml = 18 druppels 

1/ Bereken eerst het totaal aantal druppels in de infuuszak. 
2/ Reken daarna uit hoeveel minuten het kost om de druppels in de infuuszak 
 te laten lopen. 

Bijvoorbeeld = Een infuuszak van 260 ml bloedproduct moet in drie uur uitlopen. 

Wat is dan de druppelsnelheid?

De infuuszak bevat 260 x 18 druppels = 4680 druppels 

(Dit kun je zonder rekenmachine uitrekenen, door uit te gaan van 18 = 20-2. 

Reken dan maar uit: 20 x 260 = 5200, 2 x 260 = 520, 5200 - 520 = 4680 druppels).

 In drie uur laten inlopen betekent in 3 x 60 minuten = 180 minuten inlopen. 4680 druppels / 180 minuten= 26 druppels / minuut. 

Tijdomrekeningen 

 0,5 uur = 30 minuten 
7:45 = kwart voor 8 
1,5 uur = 60 + 30 minuten = 90 minuten 
1,2 uur = 60 minuten + (2 x 6) minuten = 60 + 12 = 72 minuten

Maak een verhoudingstabel 

Bijvoorbeeld = Een patiënt moet 375 mg Ibuprofen per dag innemen, verdeeld over drie doses. Aanwezig zijn deelbare tabletten Ibuprofen van 62,5 mg. 

Hoeveel tabletten moet de patiënt per keer innemen? 

Verhoudingstabel:

 X 375 1 62,5 X maal 62,5 = 1 maal 375 
X = 375/62,5 = 6 tabletten
6 tabletten / 3 doses = 2 tabletten per dosis


Geen opmerkingen