Translate

E-Learning: Pre-hosptitale trauma opvang

 Pre-hosptitale trauma opvang


Trauma opvang is een aantal vaardigheden welke zeer complex zijn en waarvan de complicaties zeer ernstig zijn

Trauma opvang is een geheel van handelingen, waar de immobilisatie van de wervelkolom er een van is

Deze blog richt zich op deze 

immobilisatie van de wervelkolom


Terminologie bij wervelletsel

We spreken dus over het symboliseren en dus het voorkomen van onnodige bewegingen aan de wervel kolom


immobilisatie van de wervelkolom / definitie: 

middelen die via uitwendige manieren de cervicale wervels immobliseren (conservatieve behandeling) 

immobilisatie van de wervelkolom / doel:
 - voorkomen verslechtering van stand van wervelkolom 
- voorkomen van iatrogeen ruggenmergletsel
belangrijkste uitkomsten uit deze studie: 

- In regio Nijmegen ongeveer één immobilisatie per dag.
 - Patiënten liggen meestal minder dan één uur op spineboard.
 - Bij meer dan 10% van de patienten een verlaagd bewustzijn.
 - Bij 8% van de patienten misselijkheid/braken.
- Bij ongeveer 5% negatieve effecten immobilisatie LPA-7.
 - Onder LPA-7 bij 10% alleen headblocks/spineboard toegepast.
 - Geen meldingen van toename ruggenmergletsel pre-hospitaal. 

Hier een video van de nederlandse ambulancedienst


Geen opmerkingen