Translate

Dunning Kruger effect

Dunning Kruger effect

Het Dunning Kruger effect

Een psychologisch verschijnsel. 

Het treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve (overstijgende) vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn.
Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. 
Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten
Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. 
Dat kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen: zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. 

Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze 
zichzelf te hoog inschatten, 

terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze 
anderen te hoog inschatten.

Het verschijnsel is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russell, die er het volgende over opmerkte:


Media

Bronnen:

http://www.horstconsult.nl/inzichten/dunning-kruger-effect/

http://progressiegerichtwerken.nl/onderzoek-het-dunning-kruger-effect-bestaat-echt/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect


Geen opmerkingen