Translate

E Learning:Acute Dyspnoe

Acute Dyspnoe


Benauwdheid klachten zijn moeilijk te diagnosticeren

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen urgente aandoeningen die progressief en ernstig verlopen zonder medische (chirurgische) interventie en niet-urgente diagnosen.

Nieuw 
bij het Acute Zorg blog: Acute Zorg Kaartjes te bestellenStabiliseer patiënt volgens de ABCDE-methodiek en let specifiek op:

Airway


Stridor, heesheid en zwelling kunnen duiden op Anafylaxie; geef dan adrenaline 0,5 mg i.m.

Controleer de mond op een corpus alienum.

Pas bij een bedreigde airway o.b.v. een verminderde EMV score een head tilt, chin lift/jaw thrust toe of breng een oro- of nasopharyngeale tube in.

Bij verdenking CWK letsel: houd de nek geïmmobiliseerd en 'in line with spine'.


Breathing(Spannings)pneumothorax 
Bronchospasmen 
(geef salbutamol verneveling (5 mg in 1 ml) en ipratropiumbromide (500 μg in 2 ml) of combivent (4 ml van 0,25/25 oplossing

Longoedeem 
overweeg nitroglycerine en furosemide. 

Start zuurstof op geleide van de saturatie en streef naar > 94 (94-98% i.g.v. acuut coronair syndroom)
Bij bekend ernstig COPD 88%-92%. 

Denk aan het principe "hypoxie is dodelijker dan hypercapnie". 

Verricht bij dyspnoe een arteriële bloedgasanalyse.

Hemoptoë: leg patiënt op de aangedane zijde (indien bekend).

Circulation


Dyspnoe kan een verschijnsel zijn van elke vorm van Shock. 

Denk specifiek aan:

Harttamponade
Ritmestoornissen
Longembolieën

Sluit de patiënt aan op de monitor met bewaking van bloeddruk en hartritme. Maak een ECG en neem bloed af (D-dimeer) en verricht bij de verdenking op longembolieën (Wells score) een CT-angiogram.

Disability

Intoxicaties 
metabole acidose (bijvoorbeeld diabetische keto-acidose met Kussmaul-ademhaling). 

Overweeg toxscreening en meet de glucosespiegel.

Exposure


Tachypnoe kan een teken zijn van sepsis, meet de temperatuur. 

Zoek naar erytheem/urticaria bij verdenking anafylaxie. Geef antibiotica bij verdenking infectie.
Secondary Aseessement

Anamnese:
 • Astma/COPD: allergie, atopie, frequentie, roken, sputum, infectie, medicatie
 • Longembolie: dyspnoe, Wells score
 • Cardiaal: pijn op de borst, risicofactoren infarct, orthopneu, nycturie, palpitaties
 • Pneumonie: risico-inschatting atypische verwekker, AMBU-65 score, immuunstatus.
Top-tot-teen lichamelijk onderzoek

Let in het bijzonder op:

 •  Ademfrequentie
 •  Ademarbeid (work of breathing)
 •  Cyanose
 •  CVD (centraal veneuze druk)
 •  Ademgeruis
 •  Aanwijzingen DVT
 •  Perifere pulsaties

Gericht aanvullend bloedonderzoek bloedbeeld
elektrolyten
nierfunctie
troponine
INR
d-dimeer
NT-pro-BNP) 
eventueel spoedechografie indien nog niet verricht.  Infectie: bloedkweken en legionella sneltest.

   Bij hoge verdenking longembolie of hoog D-dimeer: CT-LE.


   Bloedgas


   Meer informatie interpretatie bloedgas: link

   Laboratorium onderzoek
   CRP = ontstekingsreactie

   (C-reactief proteïne) is een positief acute fase-eiwit en speelt een belangrijke rol in de activatie van het afweersysteem. Verhoogde waarden worden gevonden bij alle soorten ontstekingsreacties zoals infecties (bacteriële en in mindere mate virale), na operatie, chronische inflammatoire aandoeningen, 

   CRP is verhoogd 4 à 6 uur na de ontstekingsreactie en bereikt een maximale waarde na 2 à 3 dagen.Bij de opvolging van de therapie van ontstekingsreacties geeft de sequentiële bepaling van CRP een goede indicatie over het slagen van de therapie.​

   Referentiewaarde

   <10 font="" mg="" nbsp="">

   D-Dimeren =het uitsluiten van diepe veneuze trombose (DVT) en longembolie (PE) 

   Fibrine vormt het hoofdbestanddeel van een thrombus. Op de vorming van een bloedklonter volgt snel de activatie van het fibrinolytisch systeem. Het gegenereerde plasmine zorgt voor de afbraak van fibrine. Het oplossen van gestabiliseerd fibrine geeft specifieke afbraakproducten van fibrine zoals D-dimeren. 

   Referentiewaarde

   500ng/ml

   BNP = Hartfalen

   (B-type natriuretic peptide) is een klein actief neurohormoon dat door de hartspier wordt afgescheiden als reactie op overbelasting (overrekking) van de ventrikels

   Referentiewaarde

   Een BNP > 450 pg/ml    : hartfalen waarschijnlijk.
   Een BNP 100-400 pg/ml: harfalen mogelijk, verder investigaties noodzakelijk.

   Referentiewaarde

   PT en INR

   INR (international normalised ratio) is een recente eenheid die algemeen gebruikt wordt bij de antistollingstherapie.
   Deze wordt berekend uit de verhouding van de PT in seconden van de patiënt op de PT van een niet-behandelde patiënt.
   Therapeutische INR
   Profylaxie van diepe veneuze thrombose bij heup- en andere chirurgie.

   Hartinfarct preventie van veneuze thrombo-embolie.

   Behandeling van veneuze thrombose en long-embolie.
    2.0 -  3.0    
   Terugkerende diepe veneuze thrombose en longembolie.  2.0 - 4.0
   Mechanische prosthetische kleppen. Terugkerende systemische embolie.  3.0 - 4.5
   Normale, niet behandelde patiënt.  0.9 - 1.5

   Een INR boven de 5.5  gaat gepaard met een te hoog risico op ernstige bloedingen.

   Geen opmerkingen