Translate

leerfases van maslow

1e Fase: onbewust onbekwaam. 

Er is sprake van het zich nog onbewust zijn van de onbekwaamheid, waarbij wel wordt uitgegaan van de noodzaak van die bekwaamwording: onbewust onbekwaam. 

2e Fase: bewust onbekwaam

Het besef groeit van de noodzaak tot bekwaamheid en er wordt gestart met het werken aan bekwaamwording: bewust onbekwaam.

3e fase: Bewust bekwaam

wordt die bekwaamheid verworven in het versterkte bewustzijn dat daartoe de noodzaak bestaat: bewust bekwaam. In de vierde en laatste fase heeft men zich de kennis en kunde eigen gemaakt: ze is geïnternaliseerd. Er wordt gehandeld volgens een nieuw, vast patroon op basis van de verworven vaardigheden die in tot op zekere hoogte gestandaardiseerd gedrag tot uiting komen. De betrokkenen zijn onbewust bekwaam. 

Kennis:
Kennis is het geheel van begrippen, definities, ervaringen en vaardigheden die we als uitgangspunt nemen voor ons gedrag en ons handelen.

Bewust of onbewust gedrag en handelen

Voor een deel is ons handelen heel bewust en voor een deel is het onbewust.

Bewust handelen of bewust gedrag 

Hier passen we in specifieke situaties weloverwogen specifieke vaardigheden toe.

Onbewust gedrag
We handelen als het ware zonder daarover na te denken.


" Als je net leert autorijden druk je bewust de koppeling in als je moet schakelen. Bij een ervaren automobilist is die handeling een automatisme geworden " 

Bekwaam of onbekwaam gedrag en handelen

Bekwaam handelen of bekwaam gedrag 

Het handelen en of gedrag is effectief en het leidt ertoe dat je datgene bereikt, wat je wil bereiken. 

Onbekwaam handelen of onbekwaam gedrag 

Het handelen en of gedrag is niet effectief en het leidt niet ertoe dat je datgene bereikt, wat je wil bereiken of daarvoor onevenredig veel moeite voor moet doen.

" Als je in een te grote versnelling een berg op fietst dan redt je het waarschijnlijk niet om tot de top te fietsen. Als iemand je uitlegt wat het doel van versnellingen is, zal je de berg in een lagere versnelling wél kunnen bedwingen " 

Vier fases in leren

Als we iets nieuws leren gaat dat niet vanzelf. 

Vaak hebben we niet eens in de gaten dat we iets niet goed doen. Dat weten we pas als iemand er ons op wijst. Als we nieuwe dingen leren dan kan dat aanvankelijk een moeizaam proces zijn maar uiteindelijk internaliseer je nieuwe vaardigheden.

Aanleren van nieuwe vaardigheden / gedrag

In het leren toepassen van nieuwe vaardigheden of het aanleren van nieuw gedrag onderscheiden we vier stadia.

cd7415c4a56c2061b5df9cfe61253c13.jpg

 Leerfases van Maslow
  1. Onbewust onbekwaam
  2. Bewust onbekwaam
  3. Bewust bekwaam
  4. Onbewust bekwaam

Fase 1: onbewust onbekwaam

Je handelen of gedrag is niet effectief en je bereikt je doel niet. Je weet echter nog niet dat je gedrag of handelen niet effectief is. 

" Je bent bijvoorbeeld een manager die veel met zijn medewerkers praat. Je denkt dat je daarom een goede manager bent, immers je geeft ze veel aandacht " 
" Als je alleen een hamer hebt, ga je elk probleem als een spijker zien " 
Abraham Maslow

Fase 2: bewust onbekwaam

In deze fase weet je dat je iets niet goed doet of dat je gedrag niet effectief is maar je weet niet goed waarom je het niet goed doet.

" In het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat jou medewerkers vinden dat je geen aandacht voor ze hebt. Je begrijpt dat je iets goed doet maar je weet niet precies wat. Dat vind je vervelend en het knaagt aan je " 

Fase 3: bewust bekwaam

In deze fase leer je een nieuwe vaardigheid of nieuw gedrag waardoor je effectief gaat worden.

" In een cursus heb je geleerd dat je weliswaar veel praat met je medewerkers maar totaal niet naar hen luistert. Je doet je best om eerst te luisteren en daarop door te vragen. 
Je moet daarbij jouw eigen stemmetje bewust uitzetten " 

Fase 4: onbewust bekwaam

Je bent in staat om de effectieve vaardigheden of het effectieve gedrag automatisch toe te passen. Je hoeft er niet meer bij na te denken.

" In elk gesprek luister en vraag je door voordat je jouw verhaal vertelt. Je bent in staat om op jouw beurt anderen bewust te maken van hun onbekwaamheid en hen daarin te coachen " Geen opmerkingen