Translate

E-learning: Levensbedreigende ECG afwijkingen - Hyperacute T Golven


 Levensbedreigende ECG afwijkingen

In deze blog worden specifieke en bijzondere ECG's behandeld


Casus: 

 14:55

Een vrouw van in de 60 met een geschiedenis van CAD s / p PCI en CABG, alcoholmisbruik en recidiverende pancreatitis presenteerde om 14:55 op de spoedeisende hulp met klachten van  plotseling optredende epigastrische pijn. 

De eerste vitale functies waren:

Bradycardy (lage hartslag): 44 p/min 
Ademhalingsfrequentie 16
Bloeddruk: 143/67, 
SpO2 96% op kamerlucht. 

Bij het eerste onderzoek was ze in lichte nood en klaagde ze over ernstige misselijkheid.ECG interpretatie:

Er is een verminderde ECG-kwaliteit als gevolg van baseline beweging. 

Desondanks zijn er duidelijk hyperacute T-golven in lead III met reciproke negatieve hyperacute T-golven in aVL (en lead I) met waarschijnlijk een kleine hoeveelheid STD in aVL. 

Dit is een diagnose van acuut transmuraal acuut MI (hart infarct) inferior, waarbij de meest waarschijnlijke etiologie een acute coronaire occlusie is.

Er is duidelijke ST Depressie in V2 die een indicatie is voor de betrokkenheid van de posterior. 
Sinus-bradycardie (hartfrequentie onder de 60 per minuut) ondanks kritieke ziekte wijst ook op inferieure acute coronaire occlusie (zoals de SA (sinusatriale en AV (atriovantriculaire)-knoop in het algemeen worden geleverd door hetzelfde vat als de inferieure wand)
Hier volgen twee onmiddellijke herhalings-ECG's die werden uitgevoerd om minder gangbare basislijn storingen en/of artefact te krijgen

Dezelfde bevindingen zijn overal zichtbaar, maar met basislijnbewegingen die verschillende secties verdoezelen. Er is zelfs een zeer kleine hoeveelheid ST Elevatie (verhoging) aanwezig in III op het derde ECG.

15:30

Omstreeks 15:30 uur riep de verpleegster een arts naar het bed omdat de bloeddruk van de patiënt daalde tot 89 systolisch en ze licht in het hoofd werd.

Hier is het genomen ECG
Massieve ST depressie in V1-V5, maximaal in V2-V3, diagnose van posterieur acuut MI (Myocard (Hart) Infarct).
Interessant is dat de inferieure hyperacute T-golven niet langer aanwezig zijn.


 Er is een dwingende ST Elevatie in aVR gegenereerd door de grote hoeveelheden ST depressies elders.ST-elevatie in aVR in de setting van inferieure MI moet u ook wijzen op mogelijk rechtsventriculaire MI (RV MI) en op de noodzaak van een rechtszijdig ECG. 

In feite is het een goed idee om een rechtszijdige ECG te doen bij elke inferieure MI, aangezien er geen bevinding is die 100% gevoelig is voor RV MI op het standaard 12-afleidingen ECG.

Leerpunten:

1) hyperacute T-golven 

worden nog niet door een breed scala aan professionals herkend als een vroege bevinding van acute coronaire occlusie (het evenement waarvoor "STEMI" een zeer slechte surrogaatterm is)

STEMI: ST elevated (verhoogde) Myocard Infarct2) Herhaal-ECG's zijn belangrijk.

3) Bradycardie 

bij het stellen van een kritieke ziekte moet aanleiding geven tot onmiddellijke overweging van:
  •  hyperkaliëmie
  •  acute coronaire occlusie (meestal inferieur) 
  • primaire ritmestoornis,
  • naast andere minder vaak voorkomende en minder omkeerbare oorzaken.


4) Deze patiënt, en vele anderen met vergelijkbare initiële ECG's, is een ongelukkig slachtoffer van een gebroken paradigma voor acuut MI-management: STEMI versus NSTEMI*. Dit is een valse dichotomie die onwetendheid oproept tot alles behalve de ST-segmenten. De "STEMI-criteria" lijken een van de barrières te zijn geweest voor de opkomende katheterisatie die in dit geval niet werd overwonnen, wat uiteindelijk leidde tot de dood van de patiënt. Het is zeer waarschijnlijk dat deze patiënt in de twee uur na het eerste ECG tot hartstilstand kon worden gered.

* NSTEMI:

Een hartinfarct waarbij er geen STEMI: ST elevated (verhoogde) Myocard Infarct optreedt 


                                               

Dit is een niet-officiele vertaling van deze blog:

Geen opmerkingen