Translate

Casus: ECG Klinisch redeneren

Een 37 jarige dame zonder comorbiditeit, een niet-roker, zonder voorgeschiedenis van hyperlipiditeit en geen familiaire cardiale voorgeschiedenis / belasting

Melde zich aan op de spoedeisende hulp met pijn op de borst, sinds 5 uur, geen uitstraling, verergerd door beweging van de armen en geassocieerd met kortademigheid.

Dit gebeurde naar een stressvolle interpersoonlijk conflict, ze heeft eerdere vergelijkbare episodes mee gemaakt, waarbij ze boos of gestressed was.

Parameters:

Bloeddruk: 110/70
Pols:                70 p/min
AH freq:           18 p/min
O2 saturatie:     98% kamerlucht

Lichamelijk onderzoek liet geen bijzonderheden zien 

Hier is het ECG


Geen opmerkingen