Translate

Preeclampsia

PreeclampsiaPre-eclampsie

Heeft betrekking op een spectrum van zwangerschapsgerelateerde ziekten, waaronder eclampsie en het HELLP-syndroom (hemolyse, verhoogde leverenzymen, lage bloedplaatjes.

Een zwangerschapgerelateerde aandoening die optreedt op elk moment na 20 weken zwangerschap en tot 6 weken na de bevalling, wordt de diagnose gesteld door verhoogde bloeddruk en ten minste één bijbehorende bevinding. Criteria
 • Zwangerschap, 20 weken zwangerschap tot 6 weken post - partum
 • EN Hypertensie> 140/90 x 2 (minstens 4 uur uit elkaar) of> 160/110 x 2 (minuten uit elkaar) bij een vrouw die eerder normotensief was 
EN een van de volgende
 • Proteïnurie, gedefinieerd als urine-peilstok > 1+ of > 0,3 g binnen een periode van 24 uur
 • Bloedplaatjes <100k font="" mcl="">
 • Serumcreatinine > 1,1 mg / dL
 • Levertransaminasen minstens 2 keer normaal
 • Longoedeem
 • Visuele symptomen (bijvoorbeeld wazig zicht, knipperende lichten of vonken, scotoom)
 • Cerebrale symptomen (bijvoorbeeld ernstige aanhoudende hoofdpijn die niet reageert op gebruikelijke doses van pijnstillers) 
Behandeling 

Als de placenta wordt afgeleverd, verdwijnen de symptomen in 48 uur in de meeste gevallen (behalve postpartumgevallen)

 • Magnesium Sulfate IV voor preventie van convulsies:
          Oplaaddosis: 4-6 g

       Gevolgd door continue infusie: 1-2 g / uur gedurende ten minste           
       24 uur

 •   BP-beheer tot Systolisch onder de 150 mmHg en Diastole onder de 100
Labetalol 20 mg IV om de 10 minuten (maximaal 80 mg per dosis)
voor een totaal van 300 mg

        Hydralazine 5 mg IV, herhaal binnen 20 minuten totdat het doel behaald
is, max. 30 Mg


       Nitroglycerine IV indien longoedeem

       Nicardipine-infusie 3-9 mg / uur  

 • Corticosteroïden als zwangerschap onder de 34 weken en verwachte geboorte onder de 48 uur

         Betamethason: twee doses van 12 mg intramusculair toegediend 24 uur 
       na  elkaar OF

Dexamethason (natriumfosfaat): vier doses van 6 mg intramusculair
toegediend, 12 uur na elkaar. Een niet-sulfietbevattend preparaat moet
worden gebruikt, omdat het sulfietconserveermiddel dat gewoonlijk in
dexamethason-preparaten wordt gebruikt, bij pasgeborenen direct
neurotoxisch kan zijn.

symptomen
 • Ernstige hoofdpijn
 • Visuele veranderingen
 • Pijn in de bovenbuik
 • Misselijkheid of braken
 • Kortademigheid
 • Pijn op de borst
 • Veranderde mentale toestand
Risicofactoren: 

- een voorgeschiedenis van pre-eclampsie geeft een 7 voudig risico

- eerste zwangerschap

- Tweeling - zwangerschappen

- Familie geschiedenis in eerste graad

- pre zwangerschaps diabetes mellitus

- Obesitas (BMI boven de 25)

- Hypertensie

- Chronische niet ziekte

Complicaties:

Vrouwen met preeclampsie hebben een verhoogd risico op:

- Congestief Hart Falen

- Diffuse intravasculaire stolling

- Intercraniele bloeding

- Lever falen of ruptuur

- Placenta ruptie

- Long oedeem

- Nier falen

- Epileptische aanvallen

- CVA / TIA

- Dood 

Werelwijd is 10-15% van de maternale doodsoorzaken te wijten aan preeclampsie

Wanneer gebeurt het en hoe vaak?

- Na 20 weken zwangerschap en zo laat tot 6 weken post partum

- 4-5% van alle zwangerschappen wereldwijd

- Tweemaal prevalentie in eerste zwangerschap

- Overweeg MOLAR zwangerschap indien onder de 20 weken zwangerschap en een van de criteria


 Bron:
12-04-2018


Geen opmerkingen