Translate

Persoonlijke Blog: Waarom wil je meten, wat je wilt meten

Waarom wil je meten, wat je wilt meten


Een van de belangrijkste vragen die ik tijdens mijn ervaring en opleiding in de acute zorg heb mogen krijgen is:

Gaat de meting die je wilt gaan doen, invloed hebben op de behandeling?

Hieruit kun je een aantal vragen herleiden:

- Wat wil je meten?
- Waarom wil je meten?
- Wanneer wil je meten?
- Hoe wil je meten?
  - Gaat de uitslag van de meting mogelijk iets veranderen op het beleid?
  - Gaat de uitslag van de meting mogelijk iets veranderen aan jouw aanpak?
- Kun je interveniëren op basis van de uitslag van de meting?

Wat wil je meten?

Klinkt misschien als een rare vraag, want het is toch logisch dat als ik een bloeddruk wil weten, dan ga ik de bloeddruk meten!

Alleen dan moet je dieper op de vraag ingaan, wat is de bloeddruk?

Waarom wil je meten?

Als je namelijk weet wat de bloeddruk precies betekent, dan kun je ook begrijpen waarom de bloeddruk gemeten moet worden, ofwel met welke achterliggende gedachte en of reden deze gemeten wordt

Wanneer wil je meten?

Hier kunnen ook veel valkuilen in liggen, waar je ook rekenschap mee moet houden wanneer je deze wilt gaan uitvoeren

Als we kijken naar de bloeddruk, kan het verschil maken tussen de tijdstip van de dag, de linker en of rechterarm, voor of vlak na een beweging, vlak voor of na bezoek van de arts enzo

Hoe wil je meten?

Hoe kunnen we bijvoorbeeld de bloeddruk meten (handmatig en of machinaal), op welke plaats (bovenarm of bovenbeen), liggen, zitten of staand?

Gaat de uitslag van de meting iets veranderen aan het beleid?

Ok, je hebt aan alle voorwaarden voldaan om een meting te kunnen uitvoeren, en de bloeddruk is 80 systolisch en 40 diastolisch, en nu??

- is dit een gevaarlijk lage bloeddruk, gezien het feit dat de normale bloeddruk 120 systolisch en 80 diastolisch

hierin kun je twee richtingen zetten:

1./ je voert de metingen uit in opdracht van ...

Dan moet je in mijn ogen voldoen aan deze elementen
Wat wil je meten?
  Waarom wil je meten?
  Wanneer wil je meten?
  Hoe wil je meten?

2./ je voert de metingen uit op eigen inzicht en verantwoordelijkheid...

Hierin komt het grijze gebied van bijv. Evenementen hulpverlening en Belgische ambulancezorg , BLS geschoolden met een relatief laag opleidingsniveau toch met (kritiek) zieke patiënten in aanraking kunnen komen

Dan moet je in mijn ogen voldoen aan deze elementen
Wat wil je meten?
  Waarom wil je meten?
  Wanneer wil je meten?
  Hoe wil je meten?

  Gaat de uitslag van de meting mogelijk iets veranderen aan jouw aanpak?

Moet bij iedere prehospitale patiënt de bloeddruk gemeten worden, of de saturatie?

Persoonlijk probeer ik nu zeer bewust te zijn met het uitvoeren van metingen, enerzijds om de patiënt niet teveel te belasten en of zelfs pijn te doen, maar anderzijds ook om kritisch te blijven in al mijn handelingen

Als ik iets wil meten en ik kan niet voor mezelf verklaren, waarom en of wat de meerwaarde is/kan zijn, dan heeft het geen nut en of meerwaarde


Kun je interveniëren op basis van de uitslag van de meting?

Dit is misschien wel de meest essentiële vraag die gesteld dient te worden, om te voorkomen dat je een handeling en of meting alleen maar doet om het doen

" Je moet alleen iets meten, waarvan je van te voren weet wat en hoe je hierop dient te anticiperen "  Een vaak gehoord argument is dat het toch geen kwaad kan, als je iets meet

een bloeddruk meting kan toch niemand dood aan gaan?

Niet direct nee, maar wat te vaak wordt gezien is dat er gemeten wordt (omdat het toch geen kwaad kan), maar de aanwezige kennis en of opleiding te beperkt is om hier een waarde aan te koppelen

Het koppelen van een waarde aan een meting is in mijn ogen geen BLS handeling

dus

Een meting kan in mijn ogen nooit leiden tot een keuze in het al dan niet inroepen en of doorverwijzen naar een hoger niveau hulpverlening (welke wel de kennis en ervaring heeft om hierin een zelfstandige beslissing in te nemen)

Hoewel het afnemen van een meting mogelijk geen direct gevolg zou kunnen hebben, alleen het koppelen van een waarde en het daardoor onthouden van verdere behandeling op het opstarten van schadelijke behandeling kan zeker leiden tot ernstige schade en zelfs fatale afloop

een aantal praktijkvoorbeelden

  • Patiënt met COPD krijgt door ambulanciers team teveel zuurstof toedienen, hierdoor hebben ze te lang gewacht met het inroepen van ALS, hierdoor moest de patiënt geintubeerd worden met de wetenschap dat COPD patiënten moeilijk van een beademingsmachine af komen
  • Patiënt met COPD op een Geriatrie afdeling heeft een zeer lage saturatie, de Early Warning Score geeft een 4 (zeer zieke patiënt), er wordt geen hulp ingeroepen, maar wel het advies van de EWS gevolgd om 4 uur later nog eens de parameters te meten. 4 uur later is dus opnieuw de saturatie gemeten en die was zelfs nog iets later, opnieuw geen actie ondernomen. 2 uur later was de patiënt overleden 
  • EHBO team binnen een evenement heeft een hardloper die op de knie was gevallen beoordeeld en het advies gegeven niet naar de huisarts (enpost) en of eerste hulp te gaan, maar heeft de knie verbonden met een steun verband, want de knie zou toch niet gebroken zijn.
    Later bleek de knie toch gebroken te zijn en het uitblijven van vroegtijdige bezoek van een huisarts en het verbinden van de knie, heeft geleid tot ernstige schade
Ik heb diverse voorbeelden beschreven van zowel klinische als prehospitale en BLS als professioneel niveau, om hopelijk te kunnen laten zien dat het op alle vlakken voorkomt


Geen opmerkingen