Translate

E Learning: Sepsis

Sepsis
Definitie:
Sepsis is een klinisch syndroom dat gekenmerkt wordt door een systemische ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie

Deze stof gaat voort op de basis stof van ontsteking, infectie en SIRS, zou je deze basis op willen frissen, klik dan hier:

Basis begrippen

Pathofysiologie van SEPSIS

Antigenen
een molecuul dat in staat is een reactie van het afweersysteem op te wekken, waarbij antistoffen worden aangemaakt.

  Bacteriën
 Virussen
  Gisten
  Schimmels

 hebben antigenen en deze kunnen contact maken met het antigeen van de leukocyt (witte bloedcel).


Contact antigeen leukocyt 

Wanneer het antigeen van bacteriën, virussen, gisten of schimmels contact maakt met het antigeen van de leucocyt………. Dan wordt er in de celkern van de leucocyt het DNA geactiveerd en er ontstaat Eiwitsynthese. 

Tijdens eiwitsynthese in de leucocyt komen er MEDIATOREN vrij.


MEDIATOREN
Een lichaamseigen stof die bij een afweerreactie van het lichaam vrijkomt. Bij het binnendringen van een vreemde stof die als schadelijk wordt beschouwd wordt de mediator uitgestort vanuit granulen of vesikels, die zich bevinden in mestcellen en granulocyten.
Mediatoren kunnen verschillende functies hebben en kunnen in bepaalde categorieën ingedeeld worden, zoals:
  • ontstekingsmediatoren
  • mediatoren die witte bloedcellen stimuleren
  • vaatverwijdende mediatoren (vasodilatatie)
Een van de bekendste mediatoren is Histamine.

Stikstofoxiden 
Wanneer mediatoren in de bloedbaan bevinden, maken zij stikstofoxiden aan. Stikstofoxide zorgt voor vasodilatatie (verwijding van de bloedvaten) en gaat ook in het myocard (hartspier) zitten. Wanneer stikstofoxide in het myocard zit dan zal de contractie (samentrekkingskracht) van het hart verminderen
Cardiac Output 

Door de mediatoren ontstaat er vasodilatatie, het hart kan makkelijk uitpompen waardoor de cardiac output zal stijgen. 

Later hoopt stikstofoxide zich op in het myocard waardoor de contractiekracht van het hart zal afnemen waardoor de cardiac output zal afnemen. 

Disbalans stollende en ontstollende systeem 

Bij septische mensen raakt de balans tussen stollende en ontstollende systeem in de war. 

Het stollende systeem neemt toe en het ontstollende systeem neemt sterk af, er ontstaat stolsel vorming in de capilairen (kleinste bloedvaten)


Hypoxemie in Microcirculatie (kleine circulatie)

Hypoxemie treedt op door:
 • Vasodilatatie (door stikstofoxiden) 
• Verlaagde cardiac output (door stikstofoxiden)
 • Stolling 

Door onvoldoende aanvoer van O2 in organen ontstaat er 

Mediatoren in relatie tot endotheel 

Wanneer mediatoren contact maken met het endotheel dan maakt de cel een eiwit aan, dit zijn de adhesie moleculen. (plakmoleculen)                                                                            
 Leucocyten blijven aan de adhesiemoleculen vastplakken, maken O- moleculen aan.                                                                                    


O- moleculen zijn erg agressief en maken gaatjes in het endotheel, er ontstaat een capilaire lek


Korte Samenvatting

Klik hier

Interessante casuïstiek over het ziektebeeld (voorbeeld van klinisch redeneren)

Klik hier

(bron:https://www.vumc.nl/opleidingenpijler/8077415/8077447/8082328/8082334/8519413/emma.pdf)
Bronnen:

https://www.vumc.nl/opleidingenpijler/8077415/8077447/8082328/8082334/8519413/emma.pdf

https://www.hetacuteboekje.nl/hoofdstuk/algemene_infectieziekten/sepsis.html

https://www.icverpleegkundige.com/files/Sepsis-op-de-spoedeisende-hulp.pdf
https://www.icverpleegkundige.com/sepsis.html
https://www.icverpleegkundige.com/files/sepsis-en-mof.pdf
http://www.kritischepatient.nl/histamine-en-histamine-intolerantie/

Geen opmerkingen