Translate

E-learning: werking saturatie meter

werking saturatie meter
Hoe meet een saturatie meter?

De saturatie meting vindt plaats doordat infrarode straling naar de binding kijkt van de rode bloedcellen. 

Waar dienen rode bloedcellen voor?
Rode bloedcellen transporteren het zuurstof (en koolstofdioxide) via het bloed tussen de longen en de weefsels.

Hoe worden deze vervoerd?
Zuurstof (moleculen) binden zich aan hemoglobine (eiwit in het bloed) 

Wat geeft een saturatie meting aan?
De saturatie meting geeft een percentage aan; bijv. 97%

Dit betekent dat 97% van de Hemoglobine gebonden (gevuld) is met 'zuurstof' moleculen.

Waarom 'zuurstof' tussen haakjes?
Het percentage wat weergegeven wordt, zegt dus eigenlijk dat (bijv.) 97% van de hemoglobine gebonden (gevuld) is, maar:

Niet waarmee !!

99% saturatie, ernstig benauwd??
Wanneer de saturatie 99-100% is en er een goede curve is, houd dan altijd in je achterhoofd dat de saturatie meter geen onderscheid kan maken in het gas wat gebonden is aan Hemoglobine (Hb).

In een ideale situatie is dit natuurlijk zuurstof, alleen het kan ook zo zijn dat de Hb gebonden is met Koolstofmonoxide (CO). Deze CO-moleculen binden tot 210-260 keer sneller aan de Hemoglobine dan zuurstof, dit betekent dat er geen/minder plaats is voor zuurstof moleculen t.g.v. dat deze plaats wordt ingenomen door CO-moleculen !! 

Het gemeten percentage is dus niet altijd betrouwbaar?
Nee, er zijn diverse redenen waardoor de gemeten waarde niet altijd betrouwbaar is

Hierin zijn verschillende oorzaken mogelijk:
  •  Onjuiste curve, onbetrouwbare weergave: De waarde van een meting is pas betrouwbaar wanneer er een juiste registratie (curve) plaats vindt. 
Geen betrouwbare curve vorm
Dit betekent dat de weergegeven waarde niet betrouwbaar is


Juiste curve vorm
Dit is de juiste weergave van de saturatie curve en kun je het als een juiste weergave beschouwen  


  • Juiste curve weergave, onbetrouwbare waarde: Hoewel er een juiste (betrouwbare) curve is, kan het toch zijn dat de weergegeven waarde niet betrouwbaar is. Bijv:

Koude vingers          

Koude vingers betekent dat de adertjes en haarvaten in de handen samengeknepen zijn (vasoconstrictie), hierdoor is er een verminderde doorbloeding (vandaar de verkleuring) en geeft het geen betrouwbare meting

Koolmonoxide  *       

Het probleem van koolstofmonoxide is dat het 210 - 260 keer makkelijker hecht aan Hemoglobine (Hb) welke verantwoordelijk is voor het transporteren van zuurstof. 

De saturatiemeter meet niet het percentage zuurstof - moleculen die gebonden zijn aan rode bloedlichamen, maar alleen het percentage binding van de rode bloedlichamen.

Simpel gezegd betekent het dat doordat de rode bloedlichamen gebonden worden door (bijv.) CO deeltjes, de zuurstof (moleculen) geen kans krijgt zich te binden.Een saturatiemeting van 99-100%, maar toch een sterk benauwde patient kan dus mogelijk wijzen op een CO intoxicatie* Koolstofmonoxide is een geur - en kleurloos gas, welke gevormd wordt door een onjuiste verbranding 
meer informatie

Geen opmerkingen