Translate

Respiratoire noodsituaties: het herkennen van Thoracale Trauma

Respiratory Emergencies: Recognizing Thoracic Trauma

Respiratoire noodsituaties: het herkennen van Thoracale TraumaAls we denken aan ernstige verwondingen, hebben we meestal gruwelijke wonden voor ogen : amputaties, avulsies, gespietst voorwerpen, breuken. 

En elk van deze letsels kan invloed hebben op de borstholte. 

Maar thoracale trauma kan ook schrikbarend subtiel zijn. 

Dus, laten we praten over de verschillende manieren waarop de borst kan worden beïnvloed door trauma en een aantal van de klinische tekenen dat dergelijke verwondingen kunnen worden voorzien. 

Het herkennen van thoraxtrauma is de eerste stap voor effectieve behandeling 

Thoraxtrauma kan resulteren uit talloze scenario: auto-ongelukken, waarbij de patiënt in contact komt met het stuur; schotwonden, hetzij door-en-door of die als flipperkast recocheren binnen de borstholte; of messreken, deze kunnen ernstige verwondingen aanbrengen door het (door) snijden van aders en slagaders.

 Het resultaat? Een ernstig bedreigde patient

het herkennen van Thoracale Trauma


De manier waarop de patiënt zich presenteert zal afhangen van de structuren die betrokken zijn bij het trauma en de mate van toegedane schade.


Minor trauma (klein trauma), zoals een geisoleerde gebroken rib of een kleine longkneuzing, kan zich presenteren als plaats-gevoelige (druk) pijn en pijn bij 
in - en uitademing.

In de meeste gevallen zal de zuurstof saturatie in deze gevallen niet veranderen en of worden beïnvloed, en dus het enige wat dan nodig is zal zorgvuldige verbinding van de eventuele wonden zijn; eventueel met aanvulling van zuurstof therapie (indien nodig), monitoring en pijn management.

Maar in de gevallen van serieuze trauma, zoals meerdere fracturen, majeure kneuzingen (aan hart en longen), of ingeklapte long (en) (pneumothorax), dan zal de patiënt tekenen van hypoxie maten zien, en is directe actie noodzakelijkHierbij kan gedacht worden aan:

  • Flail chest
  • Hemothorax
  • Cardiale tamponade
  • Spannings (Tension) pneumothorax
  • Aorta dissectie

Tekenen van Thoracale trauma

Deze tekenen kunnen in twee categorieën worden geplaatst.

Tekenen van de thorax 

Tekenen die de patiënt zelf ervaart


Tekenen van de Thorax


- Crepitaties (simultane palpatie van de thorax met beide handpalmen)

- Bloeduitstorting (teken van gordel??)

- Zwelling

- Deformatie

- Spietsen (in situ stabiliseren)

- Gedemte hart tonen

- Abnormale ademhalings geluiden (crackles, wheezing)

- Afwezige longgeluiden (ademgeruis)

- A-symmetrische thorax stijging

- Subcutane Emfyseem

Tekenen die de patiënt zelf ervaart:

- Dyspnoe

- Hypotensie

- Hypoxie

- Tachycardie

- Bleek

- Zweten

- Verlengde capillair refill (langer dan 2 seconden)

- Cyanose

Overwegingen in behandeling

Volgend op het snelle assessement, moeten direct levensbedreigende aandoening direct aangepakt en behandeld worden, zoals:

- Zuurstof therapie 

- Assistentie bij de ademhaling / Ventilatie

- Reanimatie

- Heftige bloedingen onder controle brengen

- Decompressie van de (spannings) pneumothorax

- Spinale immobilisatie

Wanneer de patiënt gereed is voor transport, dan kan er een secundaire survey worden gedaan, inclusief monitoring, Intra Veneuze toegang, immobilisatie van fracturen en continue herbeoordeling.

Het is van kritisch belang om deze patiënten te herkennen die de vervolg behandeling bij een level 1 Trauma centrum nodig zijn, of het hoogste level van trauma opvang welke beschikbaar is.

Deze patiënten zijn:

- Alle penetrerende letsels van het hoofd, nek en of torso en de extremiteiten proximaal van de elleboog en de knie

- Flail chest

- twee of meer proximale lange-beenderen fracturen

- Een extremiteit welke gecrushed is, met een deglovement en of gemangeld

- Een amputatie proximaal van de pols en of enkel

- Heup fractuur

- Open of gedeukt schedelletsel

- Paralyse

Zoals de letsels in thoracale traumas in een wijde verscheidenheid voortkomen, zo ook de tekenen.

Het belangrijkste wat jij als zorgprofessional, first responder etc, kan doen is het herkennen van deze tekens, het initiëren van effectieve behandeling en alert blijven in eventuele veranderingen in de conditie van de patiënt

In deze blog  beschrijf ik een casus die ik zelf heb voor gehad met een jonge patiënt van 8 jaar die over zijn motor was gevallen tijdens de motorcross
12-04-2018


Geen opmerkingen