Translate

Wetenschappelijk onderzoek; Shock geinduceerd endotheliopathy (SHINE) in acuut kritieke ziekte - a unifying pathophysiologic mechanism

 Shock geinduceerd endotheliopathy (SHINE) in acute kritieke ziekte 

  A unifying pathophysiologic mechanism


Abstract

Een kwart van de patiënten die lijden aan een acute kritieke ziekte zoals; trauma, sepsis, myocard infarcering (MI) of Post-reanimatie-syndroom (post cardiac arrest syndrome (PCAS) ontwikkelen hevige hemostatische verandering en co-agulopathy, welke geassocieerd zijn met een verhoogde mortaliteit.

Ondanks de verschillende typen van kwetsuren "hit", lijken kritiek zieke patiënten verschillende fenomenen te delen, welke mogelijk (aan) gedreven worden door shock.
Deze reactie, welke door het lichaam opgestart wordt bij verschillende levensbedreigende condities, is relatief homogeen en hoogstwaarschijnlijk evolutionair aangepast.
Ons voorstel is dat: shock-induced sympatho-adrenal hyperactivation (shock geïnduceerde sympathische adrenale hyperactiviteit) een kritische aansturing is van endotheel cel en glycocalyx schade = endotheliopathy tijdens acute kritieke ziekte. Met als doelstelling om orgaan perfusie te behouden en te verzekeren tijdens een beschadigde/bedreigde microvasculatie.
             Glycocalyx                                                     Endotheel
 
Meer dan 3000 patiënten zijn onderzocht, welke leden aan verschillende typen van kritiek zieke pathologieën; zoals ernstige trauma, sepsis, myocard infarcering (MI) of Post-reanimatie-syndroom (post cardiac arrest syndrome (PCAS).

En er is een mogelijk potentiële verenigende pathologische link gevonden tussen sympatho-adrenal hyperactivatie, endotheliopathy en slechte uitkomst.

We hebben deze voorgestelde ziekte entiteit; 
shock- geïnduceerde endotheliopathy (SHINE) 
genoemd
Hier wordt een review gemaakt van de literatuur en een discussie gevoerd t.a.v. de patho-fysiologie van shock- geïnduceerde endotheliopathy (SHINE) 

Geen opmerkingen